Opodatkowanie na zasadach ogolnych

Opodatkowanie na zasadach ogolnych

Pomimo tego, że przedsiębiorca wybrał ogólną formę opodatkowania, nie oznacza to, że nie obowiązują go żadne obowiązki. Przede wszystkim do obowiązków, najważniejszych należy prowadzenie księgi rozchodów i przychodów. Oczywiście może zlecić jej prowadzenie zewnętrznej firmie, która zrobi to lepiej. Każdą nową księga zakłada się na kolejny rok funkcjonowania przedsiębiorstwa. O tym trzeba złożyć powiadomienie do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Gdy firma jest spółką, muszą zrobić to wszyscy wspólnicy, każdy odpowiednio do swego miejsca zamieszkania, i tam gdzie przypada jego urząd Skarbowy. Sama księga powinna znajdować się w siedzibie firmy, musi być ona obecna w tym miejscu, gdyż w razie kontroli skarbowej, musi być pod ręką, do wglądu komisji.

Gdy prowadzimy działalność wielozakładową, w każdym zakładzie taka księga powinna być obecna. Gdy zlecamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, zewnętrznemu Biurze Podatkowemu, musimy o tym powiadomić naczelnika Urzędu Skarbowego. W terminie nie dłuższym niż tydzień, od zawarcia umowy z takim biurem. Oczywiście zawiadomienie musi zawierać wszystkie dane teleadresowe Biura Podatkowego. Pomimo tego, że księga znajduje się w biurze, osoba prowadząca działalność, musi przechowywać w swojej siedzibę księgę sprzedaży. Przedsiębiorca w naszym kraju nie ma łatwo, musi wziąć pod uwagę wiele czynników, które musi wypełnić. Ich zaniedbanie może doprowadzić nawet do zamknięcia przedsiębiorstwa.

Read More

Ulga zus dla nowych przedsiebiorstw

Ulga zus dla nowych przedsiebiorstw

Jednym z największych problemów, jak też kosztów związanych z prowadzeniem własnego przedsiębiorstwa są składki ZUS. Niestety trzeba zmartwić młodych przedsiębiorców są one obowiązkowe. Z ZUS em trzeba rozliczać się nawet wtedy gdy nasza firma, nie uzyskuje żadnych przychodów. Jest to spory problem, zwłaszcza dla nowo powstałych przedsiębiorstw, które jak wiadomo przez pierwsze miesiące funkcjonowania swego biznesu, nie generują zbyt dużych przychodów. Na szczęście firmy powstałe po 2005 roku, mogą korzystać z niższej stawki ZUS. Co więcej, przedsiębiorstwa nowe, przez pierwsze dwa lata swojego funkcjonowania mogą płacić tylko 30 procentową składkę ZUS.

Pozwala to wielu przedsiębiorcom wypracować pierwsze zyski i stałe przychód, tak, że po dwóch latach płacenie normalnej stawki ZUS, nie jest już tak dotkliwe. Zresztą sama wysokość tej stawki, nie jest aż bardzo wygórowana, minimalnie wynosi ona około 270 złotych. Przedsiębiorca, który pragnie uzyskać większą emeryturę, może oczywiście płacić większą stawkę ZUS. Jednak zdecydowana większa nowych firm, woli korzystać z ulgi i płacić mniejsze składki. Ulga ta nie przysługuje jednak tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą pozarolniczą działalność, a także tym, którzy wykonują pracę, na rzecz byłego pracodawcy. Można z całą pewnością stwierdzić, że ulga ta jest doskonałym pomysłem na rozwój polskiej przedsiębiorczości. Tym bardziej że ponad 400 tysięcy osób, korzysta z niej.

Read More

Rozliczenie podatku samodzielne

Rozliczenie podatku samodzielne

Wielu przedsiębiorców, zwłaszcza posiadających małe i średnie przedsiębiorstwa, stoi przed dylematem tego, komu powierzyć swoją księgowość. Możemy wykonywać ją sami, bądź też powierzyć to profesjonalnej firmie rachunkowej. Które wyjście będzie najlepsze? Zależy od tego na czym nam najbardziej zależy. Jeśli chcemy mieć więcej wolnego czasu, dobrze będzie powierzyć prowadzenie księgowości zewnętrznej firmie, bądź zatrudnić księgowego.> Jeśli zaś wolimy księgowość prowadzić samodzielnie poczynimy pewne oszczędności, musimy jednak liczyć się z ewentualnymi pomyłkami i błędami. Błędy popełnione w trakcie prowadzenia księgowości samodzielnie, mogą przedsiębiorcę sporo kosztować.

Po za tym lepiej znaleźć procesjonalną firmę, której będzie trzeba zapłacić więcej. Wtedy zyskujemy pewność, że nasza księgowość będzie prowadzona prawidłowo. Możemy ot zlecić doradcy podatkowemu, bądź osobie, która posiada kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. Najlepiej dobrego doradcę podatkowego, znaleźć jest przez znajomych. Ewentualnie można jeszcze skorzystać z usług Biura rachunkowego. Doradca podatkowy może w naszym imieniu sporządzać zeznania podatkowe, oraz udzielać nam pomocy w tymże zakresie. Nie musimy się też martwić, że fakty związane z naszą firmą wyciekną na zewnątrz. Doradcy podatkowy, jest bowiem zobowiązany do utrzymania tajemnicy podatkowej. Jeśli jakieś informacje mimo to wypłynęło na światło dzienne, możemy podać doradcę do sądu.

Read More

Biznes w sieci a podatki

Biznes w sieci a podatki

Niemal codziennością stały się zakupy przez internet. Nie wychodząc z domu, można nabyć wszystkie potrzebne nam dobra. Nie tylko zresztą w sklepach internetowych, również na aukcjach internetowych z powodzeniem można nabyć po okazyjnej cenie różnego rodzaju dobra. Zarabianie przez internet staje się coraz bardziej popularne. Już nie tylko specjaliści od e biznesu lokują tam swoje firmy. Również niewielkie i średnie przedsiębiorstwa postanowiły prowadzić e sprzedaż. Aukcje internetowe, dają na przykład szansę, również zwykłym obywatelom dokonywać transakcji, dzięki nim można pozbyć się z domu starych zbędnych rzeczy, ubrań, czy książek.

Czy jednak podlega to opodatkowaniu, czy za sprzedaż rzeczy o niewielkiej wartości, również trzeba rozliczać się z fiskusem? Przede wszystkim, trzeba wyjść z założenia, że wszystkie rzeczy jakie udało nam się sprzedać podlegają opodatkowaniu, bowiem stanowią przychód. Jednak istnieją liczne zwolnienia z tego podatku. W przypadku gdy sprzedajmy ubranie, pół roku po jego nabyciu nie musimy płacić podatku. Nie trzeba też płacić podatku, jeśli sprzedajmy rzecz wartą mniej niż tysiąc złotych. Jeśli sprzedajmy ją po wyższej cenie, będziemy musieli zapłacić 2 procentowy podatek od transakcji. Nie uiszczenie podatku, może spowodować, że urząd skarbowy odkrywszy taki stan rzeczy, może na nas nałożyć karę, nawet więzienia czy grzywny.

Read More

Podatek od srodkow transportu

Podatek od srodkow transportu

Wszystko niemal w naszym kraju podlega opodatkowaniu, również środki transportu, możemy podpiąć pod podatek. Odpowiednia ustawa, dokładnie określa, kto podlega temu podatkowi, oraz dokładnie za co ma on być naliczany. Zazwyczaj wysokość tego podatku, zależy od ustaleń rady gminy, bądź rady miejskiej. Najczęściej dotyka ona przedsiębiorców, którzy opierają swój biznes na środkach transportu. Bowiem nie wszystkie środki transportu podlegają opodatkowaniu. Na przykład podatek będzie trzeba zapłacić za auto ciężarowe którego masa całkowita wynosi od 3,5 tony do 12.

Oczywiście mogą to być też to te auta ciężarowe, których masa jest większa niż 12 ton. Jak widać dotyka to głównie przedsiębiorstwa transportowe, które zajmują się przewozem towarów, na szeroką skalę. Również dotyka to przedsiębiorstw budowlanych. Jak wiadomo mają one liczne pojazdy, których łączna waga może być większa niż 12 ton. Wliczyć w to można naczepy, przyczepy, ciągniki. Co ciekawe również autobusy podlegają opodatkowaniu. Przede wszystkim dlatego, że powyższe środki transportu, produkują, czy też emitują najwięcej szkodliwych substancji do środowiska. Do ustalenia wysokości podatku, odpowiedni organ bierze pod uwagę wszystkie dane techniczne pojazdu. Co więcej wysokość podatków na pojazdy o podobnej masie mogą się od siebie różnić, w zależności od tego, w którym rejonie kraju jest on zarejestrowany. Podatek ten, można opłacać dwa razy do roku.

Read More

Pracownik a podatki

Pracownik a podatki

Pracodawca zatrudniający określoną liczbę osób w swoim przedsiębiorstwie, zobowiązuje się nie tylko do wypełnienia treści umowy o pracę, ale również do płacenia podatków. Do jego zobowiązań należy przede wszystkim obliczanie i odprowadzanie pieniędzy tytułem podatku dochodowego, oraz odprowadzanie za pracownika składek na ubezpieczenia społeczne. Zakres obowiązków, w dużej mierze zależy od rodzaju umowy. Najkosztowniejsza pod tym względem, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony nakłada na pracodawcę liczne obowiązki, ponadto, liczne koszty, z których niestety musi się wywiązać. Zacznijmy jednak od umowy o dzieło, która jest dość korzystną umową głownie dla pracodawcy, który odprowadza jedynie 19 % podatek . Powinien być on odprowadzony do właściwego urzędu skarbowego.

Następnym rodzajem umowy cywilnoprawnej, która również jest korzystna dla przedsiębiorcy to umowa zlecenie. Pracodawca musi odprowadzać i tak mimo wszystko składkę na ubezpieczenie emerytalne pracownika, ale też podatek, który wynosi 9%. Pracownik nie może mieć też większych oczekiwań wobec pracodawcy. W lepszej sytuacji, są wszyscy, ci, którzy zatrudnieni są w oparciu o umowę o pracę. Podatek wynosi około 19 procent, jednak od tej sumy można odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pomimo tego, że podatek jest niższy pracodawca ma wiele innych licznych zobowiązań, musi odprowadzać składki, rentowe, emerytalne, chorobowe i wiele, wiele innych.

Read More